Makna Teknologi Hijau


TEKNOLOGI HIJAU MERUJUK KEPADA PRODUK PERALATAN ATAU SISTEM YANG MEMENUHI KRITERIA-KRITERIA BERIKUT

Teknologi Hijau Merujuk Kepada Produk Peralatan Atau Sistem Yang Memenuhi Kriteria-Kriteria Berikut:

§         Meminimumkan degrasi kualiti persekitaran
§         Mempunyai pembebasan gas rumah hijau (GHG) yang rendah atau sifar
§         Selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua kehidupan
§         Menjimatkan tenaga dan sumber asli
§         Menggalakan sumber-sumber yang boleh diperbaharui

Sumber maklumat,
Estidotmy, edisi 90.


Comments